Onze
merkwaarden

Onze merkwaarden vormen het fundament van INTERSTELLAR. Op basis van deze merkwaarden bouwen wij aan ons merk en onze organisatie. Je vindt ze terug in alles wat wij doen, maar ook bewust niet doen.

Inspireren, Verbinden en Ondernemen zijn voor ons de leidende principes die wij dagelijks willen zien in het contact met onze collega’s, onze aandeelhouders, deelnemingen en natuurlijk de klanten.

De drie merkwaarden komen ook terug in ons beeldmerk. De drie rechthoeken staan voor Inspireren, Verbinden en Ondernemen. De rechthoeken kunnen in verschillende varianten bij elkaar komen tot een collectie.

Door onze merkwaarden actief te gebruiken en met elkaar te combineren, boren wij ons gezamenlijke potentieel aan. Dit leidt tot groei van onze collega’s, onze ondernemingen, INTERSTELLAR als groep en natuurlijk de groei van onze klanten.

in·spi·re·ren

afleiding: inspirator; inspiratie

Ook wel: bezielen, de geest gaande maken leven inblazen

on·der·ne·men

afleiding: ondernemer; onderneming

Ook wel: op zich nemen, beginnen te doen, niet bang om iets groots of moeilijks te ondernemen

ver·bin·den

afleiding: verbinder; verbinding

Ook wel: aan elkaar vastmaken, in samenhang brengen, door vereniging van de atomen een nieuwe stof gaan vormen

Delftechpark 35 2628 XJ Delft +31 85 0068 310
EN NL